پاکستان، تأمین کننده یک سوم برنج مصرفی ایران

پاکستان، تأمین کننده یک سوم برنج مصرفی ایران رئیس اتاق مشترک ایران و پاکستان با اشاره به اینکه ایران سالانه ۳ میلیون تن برنج مصرف می کند، گفت: سالانه یک میلیون تن برنج مصرفی ایران را پاکستان تأمین می کند.به گزارش فارس، والی محمد امشب در نشست اتاق اصناف مشهد با هیأت تجاری پاکستان در…

پاکستان تأمین کننده یک سوم برنج مصرفی ایران

دولت بهار: رئیس اتاق مشترک ایران و پاکستان با اشاره به اینکه ایران سالانه ۳ میلیون تن برنج مصرف می کند، گفت: سالانه یک میلیون تن برنج مصرفی ایران را پاکستان تأمین می کند. لینک منبع

حجم تجارت ایران و پاکستان می تواند افزایش یابد

حجم تجارت ایران و پاکستان می تواند افزایش یابد رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و پاکستان تاکید کرد: حجم تجارت دو طرف می تواند تا ۳۰ میلیون دلار افزایش یابد.به گزارش ایسنا، والی محمد امروز در نشستی با هیات پاکستانی که در اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه برآورد می شود ۸۵ درصد صادرات…