لیست قیمت روز انواع برنج در تاریخ 19 آبان

لیست قیمت روز انواع برنج در تاریخ ۱۹ آبان لیست قیمت روز انواع برنج در تاریخ ۱۹ آبان در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید : انواع برنج ایرانی نام محصول قیمت برنج دودی۹,۶۰۰ برنج شیرودی۶,۷۰۰ برنج صدری هاشمی۱۱,۰۰۰ برنج طارم دم سیاه۱۱,۴۰۰ برنج طارم هاشمی۱۱,۴۰۰ برنج طارم هاشمی…

لیست قیمت روز انواع آجیل و خشکبار در تاریخ 05 آبان

لیست قیمت روز انواع آجیل و خشکبار در تاریخ ۰۵ آبان لیست قیمت روز انواع آجیل و خشکبار در تاریخ ۰۵ آبان در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید : قیمت آجیل و خشکبار محصول درجه یک درجه دو آلبالو خشک۹,۵۰۰۱۱,۵۰۰ آلو بخارا رسمی۱۴,۵۰۰۱۶,۵۰۰ آلو بخارا ممتاز۱۸,۰۰۰۱۹,۵۰۰ آلو جنگلی…

لیست قیمت روز انواع برنج در تاریخ 05 آبان

لیست قیمت روز انواع برنج در تاریخ ۰۵ آبان لیست قیمت روز انواع برنج در تاریخ ۰۵ آبان در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید : انواع برنج ایرانی نام محصول قیمت برنج دودی۹,۶۰۰ برنج شیرودی۶,۷۰۰ برنج صدری هاشمی۱۱,۰۰۰ برنج طارم دم سیاه۱۱,۴۰۰ برنج طارم هاشمی۱۱,۴۰۰ برنج طارم هاشمی…

لیست قیمت روز انواع دامی و کشاورزی در تاریخ 04 آبان

لیست قیمت روز انواع دامی و کشاورزی در تاریخ ۰۴ آبان لیست قیمت روز انواع دامی و کشاورزی در تاریخ ۰۴ آبان در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید : دامی و کشاورزی محصول حدود قیمتی (ریال) باگاس۲,۰۵۰ بوقلمون زنده۶۹,۰۰۰ بوقلمون کشتار۱۰۰,۰۰۰ تخم مرغ۵۱,۱۷۵ ترئونین۱۶۷,۵۰۰ جو۱۰,۲۱۴ جوجه یکروزه بوقلمون۱۲۲,۵۰۰…

لیست قیمت روز انواع برنج در تاریخ 02 آبان

لیست قیمت روز انواع برنج در تاریخ ۰۲ آبان لیست قیمت روز انواع برنج در تاریخ ۰۲ آبان در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید : انواع برنج ایرانی نام محصول قیمت برنج دودی۹,۶۰۰ برنج شیرودی۶,۷۰۰ برنج صدری هاشمی۱۱,۰۰۰ برنج طارم دم سیاه۱۱,۴۰۰ برنج طارم هاشمی۱۱,۴۰۰ برنج طارم هاشمی…

لیست قیمت روز انواع دامی و کشاورزی در تاریخ 02 آبان

لیست قیمت روز انواع دامی و کشاورزی در تاریخ ۰۲ آبان لیست قیمت روز انواع دامی و کشاورزی در تاریخ ۰۲ آبان در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید : دامی و کشاورزی محصول حدود قیمتی (ریال) باگاس۲,۰۵۰ بوقلمون زنده۶۹,۰۰۰ بوقلمون کشتار۱۰۰,۰۰۰ تخم مرغ۵۲,۵۳۵ ترئونین۱۶۷,۵۰۰ جو۱۰,۴۰۰ جوجه یکروزه بوقلمون۱۲۲,۵۰۰…