خبر کوتاه

خبر کوتاه تثبیت قیمت پنج گروه کالای خوراکی در هفته سوم خرداد گزارش بانک مرکزی از میانگین قیمت خرده فروشی ۱۱ گروه از مواد خوراکی در شهر تهران نشان می دهد در هفته سوم خرداد ماه قیمت ۶ گروه کالایی ثابت بود، دو گروه افت قیمت داشت و سه گروه دیگر با افزایش نرخ رو…