کشف دو تن برنج در حال توزیع خارج از شبکه دولتی

کشف دو تن برنج در حال توزیع خارج از شبکه دولتی رئیس مرکز گشت های مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران از کشف دو تن برنج خارجی که قرار بود خارج از شبکه دولتی توزیع شود، در منزلی مسکونی در منطقه علی آباد خزانه خبر داد. بهمن حسن بیگی در مصاحبه تلفنی با خبرنگارخبرگزاری…