دیدنی های امروز؛ چهارشنبه ۱۷ آبان

امید خوزستان: دیدنی های امروز؛ چهارشنبه ۱۷ آبان وبسایت عصرایران: عکس یادگاری ترامپ با فرماندهان نظامی آمریکا مستقر در کره جنوبی- پایگاه نظامی پیونگ تائک آمریکا در جنوب سئول استقبال رسمی از ترامپ و همسرش در کاخ آبی – ریاست جمهوری- در شهر سئول کره جنوبی تظاهرات در اعتراض به سفر ترامپ به کره جنوبی…