ورود بیش از 10 میلیون تن محصولات کشاورزی به بندر ماهشهر

ورود بیش از ۱۰ میلیون تن محصولات کشاورزی به بندر ماهشهر مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ماهشهر از واردات بیش از ۱۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در سال ۹۵ خبر داد. به گزارش گروه اقتصادی آنا از مانا، حمیدرضا رشیدی با اشاره به واردات بیش از ۱۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در سال ۹۵ به ماهشهر…