خلاصم کن، خلاص!

خلاصم کن، خلاص! یاسر نوروزی روزنامه نگارخانم جعفرزاده آمد، روزنامه نگار باسابقه اجتماعی است. چند روز پیش مستأصل و پریشان گفت: «اون سگ گشنه ست» و طوری گفت که از لمباندن غذا در ناهارخوری احساس رذالت کنیم. برنج زیر دهانم ماسید و از مجتبا پرسیدم: «سگ ها آلبالوپلو می خورن؟» مجتبا گفت نمی خورند و…