اجرای طرح ممنوعیت واردات برنج

اجرای طرح ممنوعیت واردات برنج عضو مجمع نمایندگان مازندران با تاکید بر حمایت از تولیدات داخلی، گفت: طرح ممنوعیت واردات برنج تا پایان برداشت محصول اجرایی می شود. به گزارش تهران پرس ، علی محمد شاعری اظهار داشت: منطقه آزاد نباید براساس ملاحظات و توپ در زمین نمایندگان انداختن باشد. وی بیان داشت: اگر قرار…