نمایندگان مجلس، قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را می دانند؟

نمایندگان مجلس، قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را می دانند؟ جالب است بدانید، اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مورد سوال، حتی از قیمت یک عدد نان هم خبر نداشتند و تنها درصد بسیار کمی از این نمایندگان بودند که می دانستند قیمت گوشت یا یک کیلو برنج چند تومان است. به گزارش گروه دیگر…