سوالات متداول

چرا برنج فریدونکنار؟ تالاب، مهاجرت پرنده و کشاورز خبره دلایل اصلی مرغوبیت برنج فریدونکنار محسوب می‌شود.  وجود تالاب‌ها، مهاجرت پرندگان در زمستان و تغذیه آنها از آفات و بقایای به جامانده از علف‌های هرز و تجمع فضولات پرندگان و به تبع آن افزایش مواد آلی خاک و عدم مصرف کود شیمیایی و سموم نباتی بخشی…