لیست قیمت روز انواع برنج در تاریخ 19 آبان

لیست قیمت روز انواع برنج در تاریخ ۱۹ آبان لیست قیمت روز انواع برنج در تاریخ ۱۹ آبان در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید : انواع برنج ایرانی نام محصول قیمت برنج دودی۹,۶۰۰ برنج شیرودی۶,۷۰۰ برنج صدری هاشمی۱۱,۰۰۰ برنج طارم دم سیاه۱۱,۴۰۰ برنج طارم هاشمی۱۱,۴۰۰ برنج طارم هاشمی…

لیست قیمت روز انواع برنج در تاریخ 05 آبان

لیست قیمت روز انواع برنج در تاریخ ۰۵ آبان لیست قیمت روز انواع برنج در تاریخ ۰۵ آبان در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید : انواع برنج ایرانی نام محصول قیمت برنج دودی۹,۶۰۰ برنج شیرودی۶,۷۰۰ برنج صدری هاشمی۱۱,۰۰۰ برنج طارم دم سیاه۱۱,۴۰۰ برنج طارم هاشمی۱۱,۴۰۰ برنج طارم هاشمی…

۱۲۰۰ تن برنج در شهرستان لنده برداشت می شود

۱۲۰۰ تن برنج در شهرستان لنده برداشت می شود مدیر جهاد کشاورزی شهرستان لنده گفت: بر اساس پیش بینی ها امسال از اراضی زیرکشت این شهرستان ۱۲۰۰ تن برنج برداشت شود. مختار مشهدی زاده در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در لنده ، اظهار داشت: سطح زیرکشت برنج در شالیزارهای شهرستان لنده ۲۳۰ هکتار بوده که…

لیست قیمت روز انواع برنج در تاریخ 02 آبان

لیست قیمت روز انواع برنج در تاریخ ۰۲ آبان لیست قیمت روز انواع برنج در تاریخ ۰۲ آبان در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید : انواع برنج ایرانی نام محصول قیمت برنج دودی۹,۶۰۰ برنج شیرودی۶,۷۰۰ برنج صدری هاشمی۱۱,۰۰۰ برنج طارم دم سیاه۱۱,۴۰۰ برنج طارم هاشمی۱۱,۴۰۰ برنج طارم هاشمی…

لیست قیمت روز انواع برنج در تاریخ 10 مهر

لیست قیمت روز انواع برنج در تاریخ ۱۰ مهر لیست قیمت روز انواع برنج در تاریخ ۱۰ مهر در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید : انواع برنج ایرانی نام محصول قیمت برنج دودی۹,۶۰۰ برنج شیرودی۶,۷۰۰ برنج صدری هاشمی۱۱,۰۰۰ برنج طارم دم سیاه۱۱,۴۰۰ برنج طارم هاشمی۱۱,۴۰۰ برنج طارم هاشمی…