طرز تهیه خورشت ترشی

طرز تهیه خورشت ترشی برای اینکه آرد گلوله نشود آرد را باآب سرد مخلوط کنید وحسابی هم بزنیداین غذا هم همراه نان وهم با برنج سرو می شود و در واقع بستگی به ذائقه شما دارد ولی در دستور اصلی آن همراه با نان میل میشود مواد لازم سیر ۳ حبهگوجه فرنگی ۲-۳ عددرب گوجه…

لیست قیمت روز انواع دامی و کشاورزی در تاریخ 04 آبان

لیست قیمت روز انواع دامی و کشاورزی در تاریخ ۰۴ آبان لیست قیمت روز انواع دامی و کشاورزی در تاریخ ۰۴ آبان در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید : دامی و کشاورزی محصول حدود قیمتی (ریال) باگاس۲,۰۵۰ بوقلمون زنده۶۹,۰۰۰ بوقلمون کشتار۱۰۰,۰۰۰ تخم مرغ۵۱,۱۷۵ ترئونین۱۶۷,۵۰۰ جو۱۰,۲۱۴ جوجه یکروزه بوقلمون۱۲۲,۵۰۰…

لیست قیمت روز انواع دامی و کشاورزی در تاریخ 02 آبان

لیست قیمت روز انواع دامی و کشاورزی در تاریخ ۰۲ آبان لیست قیمت روز انواع دامی و کشاورزی در تاریخ ۰۲ آبان در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید : دامی و کشاورزی محصول حدود قیمتی (ریال) باگاس۲,۰۵۰ بوقلمون زنده۶۹,۰۰۰ بوقلمون کشتار۱۰۰,۰۰۰ تخم مرغ۵۲,۵۳۵ ترئونین۱۶۷,۵۰۰ جو۱۰,۴۰۰ جوجه یکروزه بوقلمون۱۲۲,۵۰۰…

لیست قیمت روز انواع دامی و کشاورزی در تاریخ 15 مهر

لیست قیمت روز انواع دامی و کشاورزی در تاریخ ۱۵ مهر لیست قیمت روز انواع دامی و کشاورزی در تاریخ ۱۵ مهر در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید : دامی و کشاورزی محصول حدود قیمتی (ریال) باگاس۲,۰۵۰ بوقلمون زنده۷۱,۵۰۰ بوقلمون کشتار۱۰۱,۵۰۰ تخم مرغ۳۸,۶۰۴ ترئونین۱۶۲,۵۰۰ جو۹,۸۳۰ جوجه یکروزه بوقلمون۱۲۲,۵۰۰…

لیست قیمت روز انواع دامی و کشاورزی در تاریخ 23 شهریور

لیست قیمت روز انواع دامی و کشاورزی در تاریخ ۲۳ شهریور لیست قیمت روز انواع دامی و کشاورزی در تاریخ ۲۳ شهریور در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید : دامی و کشاورزی محصول حدود قیمتی (ریال) باگاس۲,۰۵۰ بوقلمون زنده۹۱,۰۰۰ بوقلمون کشتار۱۲۲,۵۰۰ تخم مرغ۳۸,۰۰۰ ترئونین۱۰۸,۵۰۰ جو۹,۷۸۸ جوجه یکروزه بوقلمون۱۳۰,۰۰۰…